Skip to the navigation Skip to the content

Growing Together

starts here

Home

Nieuws

Het rooien van de vroege percelen consumptieaardappelen is begonnen. Het voorkómen van schilbrand en de juiste aanpak van mogelijke doorwasscheuten in de bewaring zijn belangrijk voor een goede kwaliteit....

Read the article >

Het rooien van de vroege percelen consumptieaardappelen is begonnen. Het voorkómen van schilbrand en de juiste aanpak van mogelijke doorwasscheuten in de bewaring zijn belangrijk voor een goede kwaliteit....

Read the article >

Diverse aardappelpercelen zijn al behoorlijk aan het afrijpen, terwijl andere nog groen zijn en doorwas vertonen. Veel percelen zullen de komende tijd worden doodgespoten.

Read the article >

De dagen worden korter en vochtiger, dit werkt Botrytis in de hand. Frupica pakt tegelijkertijd Botrytis en meeldauw aan. Een bladpunt met Botrytis ligt zomaar op de loer. Wilt u uw teelt optimaal eindigen?...

Read the article >

Op 22 augustus is de Aardappeldemodag weer in Westmaas. Ook Certis is hier aanwezig om de nieuwste ontwikkelingen met u te delen

Read the article >

De afgelopen tijd hebben aardappelgewassen zich (gedeeltelijk) kunnen herstellen dankzij regen. Grote verschillen in gewasstand zijn nog steeds aanwezig. Crown MH zorgt voor kiemrust in de bewaring. Ook...

Read the article >

Graag informeren wij u dat Certis Europe B.V. de Biox-M distributierechten heeft verkregen van de firma Xeda International S.A. Het product Biox-M is een natuurlijke kiemremmer op basis van groene muntolie....

Read the article >

Door het positief besluit van het Ctgb blijft Olie-H behouden voor het voorkomen van virusoverdracht in pootaardappelen en bloembollen. De overige gewassen zijn vervallen. Olie-H is voor telers van pootgoed en...

Read the article >

13 and 14 September 2017, Emmeloord - World Potato City, standnummer A150

 

Read the article >

Select Your Crop